Het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid publiceert resultaten

Op 30 januari 2017 vond in Nijmegen de conferentie “Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen” van het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (GEA) plaats.

De rijksoverheid richtte in 2015 het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid op met het doel het werken, ondernemen, studeren en het volgen van een opleiding in het buurland meer vanzelfsprekend en gemakkelijker te maken. In het actieteam werken meerdere Nederlandse ministeries, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, grensprovincies, euregio’s, grensgemeenten en andere organisaties samen. Er vindt hierbij ook nauw overleg plaats met de buurlanden Duitsland en België.

De voorzitter van het actieteam GEA, Matthijs Huizing, overhandigde gisteren in Nijmegen de actieagenda aan vertegenwoordigers van de Nederlandse, Duitse en Vlaamse overheid. De actieagenda omvat 15 doelen, waaronder goede informatie voor (potentiele) grenspendelaars en betere bereikbaarheid van een werk- of stageplek in het buurland. Uitvoering van deze acties moet leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid in de grensregio’s.

Aandacht voor economische belangen van grensregio‘s
“Het is verheugend dat de Nederlandse overheid het grote belang van grensoverschrijdende samenwerking onderkent en op het terrein van economie en werk tot actie is overgegaan”, aldus Elisabeth Schwenzow, directeur-bestuurder van de EUREGIO. Voor de stimulering van de economische ontwikkeling in de grensregio’s ziet het actieteam een belangrijke rol weggelegd voor de euregio’s langs de Nederlands-Duits-Belgische grens. In de grensregio zelf zie je de uitdagingen van nabij, ervaar je die misschien wel direct als grenspendelaar en juist daar ontstaan vaak de ideeën voor praktische oplossingen. De vraag hierbij is natuurlijk wel of er ook financiële middelen van de nationale staten tegenover staan, zodat de speelruimte van de euregio’s om initiatieven te kunnen ontplooien ook bij grotere projecten gewaarborgd blijft en zij zich ook op lange termijn kunnen blijven inzetten voor een sterke economie in de grensregio en daarmee voor groei van de werkgelegenheid.

Best practice: Eerste grensoverschrijdende Social Impact Bond uit het EUREGIO-gebied
Bij de conferentie werd de eerste grensoverschrijdende Social Impact Bond (SIB) als best practice gepresenteerd. Deze Nederlands-Duitse SIB wordt door de gemeente Enschede onder meer in samenwerking met de Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf uitgevoerd, om Nederlandse werkzoekenden in Enschede en Rheine klaar te stomen voor de Duitse arbeidsmarkt.