Hogere ritfrequentie

Op het gebied van verkeer is gelobbyd voor een duidelijke toename van de dagelijkse frequentie waarop op het traject gereden wordt, de inzet van nieuwer en functioneler treinmaterieel en verkorting van de stoptijd in Bad Bentheim door gebruik te maken van multisysteem-locomotieven en automatische systeemwisseling.

Betrouwbare informatie over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt pleit de EUREGIO met nadruk voor beschikbaarstelling van actuele statistische gegevens en betrouwbare informatie over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de delegatie voorgesteld gesprekken tussen Duitse en Nederlandse ministeries over het onderwerp grensoverschrijdende arbeidsmarkt te arrangeren, dit mede in het kader van de realisatie van het actieprogramma van het Nederlandse actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid.

De vertegenwoordigers spraken in Berlijn onder meer met de parlementaire staatssecretaris van het Bondsministerie van verkeer Enak Ferlemann (lid van de Bondsdag), de gevolmachtigde van de Deutsche Bahn AG voor Nordrhein-Westfalen Werner Lübberink, de parlementaire staatssecretaris van het ministerie van onderwijs en onderzoek Stefan Müller (Bondsdaglid), de rapporteur uit de commissie onderwijs en onderzoek mevrouw Cemile Giousouf (Bondsdaglid) en de directeur van het Bundesinstitut für Berufsbildung Prof. Dr. Esser.

De directeur-bestuurder van de EUREGIO Elisabeth Schwenzow benadrukte terugblikkend: “Wij als EUREGIO zijn bijzonder blij dat wij de gelegenheid hadden in Berlijn onze wensen op het gebied van verkeer en arbeidsmarkt met inhoudelijk deskundige topfunctionarissen te bespreken. Voor sommige uitdagingen, waar wij in de grensregio voor staan, is het de verantwoordelijkheid van de Bond om een oplossing te bieden.” Zo staat de opwaardering van de spoorlijn tussen Osnabrück en de Nederlandse grens in het Bundesverkehrswegeplan in de categorie ‘van overig belang’. EUREGIO heeft in Berlijn het internationaal belang van de spoorlijn en het verkorten van de reistijd op het traject Amsterdam-Berlijn bepleit als stimulans voor economische samenwerking tussen de stedelijke centra langs deze spoorlijn.

Positief – vervolggesprekken toegezegd
Lid van de Duitse Bondsdag Karl Schiewerling, die het bezoek heeft georganiseerd, stelde afsluitend vast: “De deuren zijn nu geopend. Het is nu aan EUREGIO om een inhoudelijk gesprek in de regio over de spoorlijn Amsterdam-Berlijn te organiseren. De bereidheid van de Duitse kant om hieraan deel te nemen is een positief signaal.”

Aanleiding voor de lobbyreis was een bezoek van CDU-Bondsdagleden aan het EUREGIO-kantoor in Gronau/Enschede afgelopen herfst. Bij deze gelegenheid is zowel gesproken over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt als over de spoorverbinding Amsterdam-Berlijn. De leden van de Bondsdag nodigden destijds de EUREGIO uit voor een tegenbezoek aan Berlijn met het doel bij de Bondsvertegenwoordigers gehoor voor haar wensen te vinden.