Rode draad voor nieuwe grensoverschrijdende projectideeën

De EUREGIO-Raad is op vrijdag 29 juni in Ulft bijeengekomen. Het grensoverschrijdende parlement, dat dit jaar 40 jaar wordt, komt drie keer per jaar bijeen om over gezamenlijke Nederlands-Duitse kwesties te vergaderen.

De EUREGIO-Raad heeft tijdens zijn vergadering in Ulft unaniem een resolutie aangenomen voor het behoud en een stabiele financiering van de GrensInfoPunten.

Christoph Almering, directeur-bestuurder van EUREGIO, had eerder de stand van zaken met betrekking tot de toekomstige financiering van de grensgangersadvisering toegelicht: “Het is nog steeds niet duidelijk met welke financiële bijdrages de betrokken partners de GrensInfoPunten zullen steunen. Daarbij is het van cruciaal belang dat de duurzame financiering van deze dienstverlening voor de toekomst wordt gewaarborgd.” De grensinformatiepunten langs de Nederlands-Duitse grens worden tot nu toe gefinancierd met INTERREG-middelen. Deze subsidie zal in het EUREGIO-gebied begin 2019 aflopen.

De EUREGIO-Raad heeft de benoeming van Tom Lamers als nieuwe adjunct-directeur bevestigd.

Verder besprak de EUREGIO-Raad nieuwe INTERREG-projecten, waaronder “Waterrobuste steden”, dat betrekking heeft tot het vinden van urbane oplossing in tijden van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, en het “Bio-Hydro”-project. Het gaat hier om biowaterstoftechnologie als duurzame oplossing voor energie en brandstofproductie.

Meerdere intensieve samenwerkingsprojecten, waaronder “Beeld en verhaal”, een Nederlands-Duits filminitiatief, en het 50e jubileum van de jumelage Hellendoorn met Ibbenbüren, werden in de vergadering goedgekeurd.