Enschede Muziek in de Straten bundelt krachten

Vanaf 2016 is het jaarlijkse evenement Muziek in de Straten een muzikale beleving in de binnenstad van Enschede. De binnenstad wordt aangekleed met verrassende muzikale decoratie en er zijn optredens van talent uit onze eigen stad en professionele (straat)muzikanten. Editie 2019 kenmerkt zich door de bundeling van krachten met bekende culturele evenementen in de stad; Twents Gitaarfestival, Culturele Zondag, Week van de Amateurkunst(WAK) én Kunsten op Straat.

De bundeling van krachten maakt Muziek in de Straten naast een belevingsconcept een heus cultureel festijn, waardoor het verblijven in de binnenstad nog leuker wordt. De evenementen dragen door hun sterke merken en programmering bij aan een groot en interessant programma.

Programmadagen Muziek in de Straten
Publiek wordt op diverse locaties in de binnenstad van Enschede getrakteerd op muzikale en culturele activiteiten. Op 1, 2, 8, 10, 15 en 16 juni is er een gevarieerde programmering vanuit Muziek in de Straten met o.a. talent van het Twents Songschrijvers Gilde. Dit jaar zijn de vaste muzikale hotspots te vinden op Kruispunt de Graaff, Ei van Ko en de Oude Markt. Daarnaast lopen er mobiele acts, waaronder Bigger Band, Brasta la Vista en L’Addergebroed, door de straten.

Twents Gitaarfestival
Tijdens het Twents Gitaarfestival (30 mei t/m 2 juni) geniet men van o.a. concerten, masterclasses, workshops en tal van andere activiteiten in het ArtEZ Conservatorium. Daarnaast is er op Hemelvaartsdag een buitenpodium op de Oude Markt met optredens van o.a. Arthur Adem ten Cate, Mart Hillen, Gypsy Project en Walter Broes & The Mercenaries. Op zondag 2 juni word je als gitaarliefhebber helemaal in de watten gelegd met een fingerstyle competitie en Guitar Show.

Week van de Amateurkunst (WAK)
Tijdens de Week van de Amateurkunst (1 t/m 9 juni) toont Enschede haar talenten. De WAK Enschede is voor iedereen die in zijn vrije tijd actief met kunst (muziek, dans, theater, etc.) bezig is én voor iedereen die daar van wil genieten. De WAK Nacht is ieder jaar weer populair. Tijdens deze avond wordt de binnenstad omgetoverd tot één groot podium. Tijdens de WAK organiseren ruim 100 verschillende kunstenaars en groepen meer dan 110 activiteiten.

Culturele Zondag

Wist je dat er in Enschede maar liefst 160 nationaliteiten wonen, werken en studeren? Dat maakt de stad kleurrijk en boeiend. Op de tweede Culturele Zondag (2 juni) laten kunstenaars, muzikanten, zangers en dansers met wortels in vele landen zich horen en zien. Er zijn dans- en muziekoptredens en je kunt zelf een dansje wagen. Of doe mee aan een creatieve workshop, luister naar verhalen en bewonder één-dag-exposities van kunstenaars uit IJsland, Syrië, Brazilië en Griekenland.

Kunsten op Straat
Straattheater Kunsten op Straat (tijdens Pinksterweekend op 8 en 10 juni) komt weer naar Enschede! Unieke acts laten je genieten van muziek, theater en show. Zo neemt theatergezelschap Tres Loco’s je middels vrolijke en meeslepende liedjes mee door hun show vol muziek, humor en interactie. Duo Hoog Bezoek zet de binnenstad helemaal op stelten. Op hun stelten van 2,5 meter hoog brengen zij een interactief, humoristisch en uiterst muzikaal programma.

Het concept Enschede Muziek in de Straten
Het concept Muziek in de Straten is in 2016 ontstaan vanuit de wens om Enschede te onderscheiden ten opzichte van andere winkelsteden en het winkelen nog aantrekkelijker te maken. Hiertoe zet Enschede Promotie in op belevenismarketing op diverse momenten in het jaar, zoals ook met Winter Wonderland in december. Doel is om zo de lokale economie te ondersteunen en te versterken.

Kijk op www.muziekindestraten.nl voor het laatste nieuws en het programma.


“Music in the Streets”, bündelt seine Kräfte in Enschede

Seit dem Jahr 2016, ist nun schon die jährliche Veranstaltung „Music in the Streets“ ein musikalisches Erlebnis im Zentrum von Enschede.
Die Innenstadt ist mit überraschenden musikalischen Verzierungen geschmückt und es gibt Auftritte von tollen Talenten aus der eigenen Stadt und von professionellen (Straßen-) Musikern.

Die Edition 2019 zeichnet sich durch die Bündelung von Kräften mit bekannten kulturellen Ereignissen in der Stadt aus. Twente Guitar Festival, Kultursonntag, Woche der Amateurkunst (WAK) und Arts on the Street.

Die Bündelung der Kräfte macht Music in the Streets neben einem Erlebniskonzept zu einem wahren Kulturschmaus, der den Aufenthalt in der Innenstadt noch angenehmer macht. Die Veranstaltungen tragen mit ihren starken Marken und ihrem Programm zu einem großen und interessanten Programm bei.

Programmtage Musik auf der Straße
An verschiedenen Orten im Zentrum von Enschede werden dem Publikum musikalische und kulturelle Aktivitäten geboten. Am 1., 2., 8., 10., 15. und 16. Juni gibt es ein abwechslungsreiches Programm von Muziek in de Straten mit Talenten der Twents Songschrijvers Guild (Songwriter-Gilde). In diesem Jahr sind die festen musikalischen Hotspots an der Kreuzung de Graaff, Ei van Ko und Oude Markt zu finden. Darüber hinaus gibt es mobile Acts wie Bigger Band, Brasta la Vista und L’Addergebroed auf den Straßen.

Twentse Gitarrenfestival
Während des Guitar Festival Twente (30. Mai bis 2. Juni) können Sie im ArtEZ Conservatory Konzerte, Meisterklassen, Workshops und viele andere Aktivitäten genießen. Zusätzlich gibt es am Himmelfahrtstag eine Freiluftbühne auf dem Oude Markt mit Auftritten von Arthur Adem ten Cate, Mart Hillen, Gypsy Project und Walter Broes & The Mercenaries. Am Sonntag, den 2. Juni werden Sie als Gitarrenliebhaber bei einem Fingerstyle-Wettbewerb und einer Gitarrenshow rundum verwöhnt.

Woche der Amateurkunst (WAK)
Während der Woche der Amateurkunst (1. bis 9. Juni) zeigt Enschede seine Talente. Das WAK Enschede ist für alle, die sich in ihrer Freizeit aktiv mit Kunst beschäftigen (Musik, Tanz, Theater etc.) und für alle, die es genießen wollen. Die WAK Night ist jedes Jahr beliebt. An diesem Abend verwandelt sich die Innenstadt in eine große Bühne. Über 100 verschiedene Künstler und Gruppen organisieren während der WAK mehr als 110 Aktivitäten.

Kultursonntag
Wussten Sie, dass nicht weniger als 160 Nationalitäten in Enschede leben, arbeiten und studieren? Das macht die Stadt bunt und faszinierend. Am zweiten Kultursonntag (2. Juni) lassen sich Künstler, Musiker, Sänger und Tänzer mit Wurzeln in vielen Ländern Gehör und Gesehene verschaffen. Es gibt Tanz- und Musikvorführungen und Sie können selbst tanzen. Oder nehmen Sie an einem kreativen Workshop teil, hören Sie Geschichten und bewundern Sie eintägige Ausstellungen von Künstlern aus Island, Syrien, Brasilien und Griechenland.
Kunst auf der Straße

Das Straßentheater Kunsten op Straat (am Pfingstwochenende am 8. und 10. Juni) kommt wieder nach Enschede! Einzigartige Acts lassen Sie Musik, Theater und Show genießen. Zum Beispiel führt Sie die Theatergruppe Tres Loco durch fröhliche und überzeugende Songs durch ihre Show voller Musik, Humor und Interaktion. Duo High Visit stellt das Stadtzentrum auf die Beine. Auf ihren 2,5 Meter hohen Stelzen spielen sie ein interaktives, humorvolles und äußerst musikalisches Programm.

Das Konzept von Enschede Music in the Streets
Das Konzept Music in the Streets entstand 2016 aus dem Wunsch heraus, Enschede von anderen Einkaufsstädten abzugrenzen und das Einkaufen noch attraktiver zu gestalten. Zu diesem Zweck konzentriert sich Enschede Promotion auf das Erlebnismarketing zu verschiedenen Jahreszeiten, beispielsweise bei Winter Wonderland im Dezember. Ziel ist es, die lokale Wirtschaft zu unterstützen und zu stärken.

Schauen Sie doch mal auf www.muziekindestraten.nl, nach den neuesten Informationen und dem aktuellen Programm.


Foto:Roy te Lintelo