Enschede geeft cultuur een podium

– Enschede heeft een prachtig kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd cultureel aanbod. Het Strategisch Cultuurberaad Enschede en Enschede Promotie (EP) hebben meerdere projecten benoemd om dit aanbod zichtbaar te maken bij een breed publiek (bewoners en bezoekers). De eerste projecten, waaronder een cultuurfilm, zijn opgeleverd. Een ander project is het plaatsen van mobiele trotters op drukbezochte locaties in de binnenstad. In het voorjaar heeft een serie van 6 dubbelzijdige trotters op het Stationsplein gestaan. Nu wordt een tweede reeks geplaatst.

 Mobiele expositie tot en met 28 oktober
Vanaf vandaag staan er 6 grote, mobiele billboards aan het Van Loenshof. Deze zogeheten trotters bevatten mooie foto’s van culturele voorstellingen en instellingen. De beelden zijn aangeleverd door de culturele partners. Het plaatsen van deze duidelijk zichtbare elementen wordt ondersteund met een online campagne. Enschede is een stad met een groot cultureel aanbod dat op deze wijze aan een breed publiek kan worden getoond. Er zijn veel culturele instellingen met een uitgebreide programmering. Daarnaast worden er veel evenementen georganiseerd op cultureel gebied, zoals de Culturele Zondagen, de Week van de Amateurkunst en Gogbot, dat van 5 t/m 8 september plaatsvindt.

 Online campagne
Ook online geeft Enschede Promotie cultuur een podium door de online campagne. Op de website uitinenschede.nl/cultuur is alle achtergrondinformatie over de culturele instellingen en de door hen aangeleverde beelden te vinden. Wekelijks wordt een instelling uitgelicht via Facebook. Hiermee worden nieuwe doelgroepen bereikt.

Strategisch cultuurberaad
De instellingen die bij het strategisch cultuurberaad zijn aangesloten zijn Wilminktheater & Muziekcentrum,  Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek, Nederlandse Reisopera, Orkest van het Oosten, Concordia, Theater Sonnevanck, Metropool, poppodium van Twente, De Bibliotheek Enschede, Kaliber Kunstenschool, Aki Artez en Tetem.


Enschede gibt Kultur eine Bühne

– Enschede hat ein wunderbar hochwertiges und abwechslungsreiches Kulturangebot. Der Strategic Culture Council Enschede und Enschede Promotion (EP) haben mehrere Projekte benannt, um dieses Angebot einem breiten Publikum (Anwohner und Besucher) zugänglich zu machen. Die ersten Projekte, darunter ein Kulturfilm, wurden abgeschlossen. Ein weiteres Projekt ist die Platzierung mobiler Traber an stark frequentierten Orten in der Innenstadt. Im Frühjahr stand eine Reihe von 6 doppelseitigen Trabern auf dem Stationsplein. Eine zweite Serie ist jetzt platziert.

 Mobile Ausstellung bis 28. Oktober
Ab heute gibt es im Van Loenshof 6 große, mobile Werbetafeln. Diese sogenannten Traber enthalten wunderschöne Fotos von kulturellen Darbietungen und Institutionen. Die Bilder wurden von den Kulturpartnern zur Verfügung gestellt. Die Platzierung dieser gut sichtbaren Elemente wird durch eine Online-Kampagne unterstützt. Enschede ist eine Stadt mit einem großen kulturellen Angebot, das auf diese Weise einem breiten Publikum gezeigt werden kann. Es gibt viele kulturelle Institutionen mit umfangreichem Programm. Darüber hinaus werden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen organisiert, darunter Kultursonntage, Amateur Art Week und Gogbot, die vom 5. bis 8. September stattfinden.

 Online-Kampagne
Mit der Online-Werbung erhält die Kultur der Enschede-Werbung eine Stufe durch die Online-Kampagne. Auf der Website uitinenschede.nl/cultuur finden Sie alle Hintergrundinformationen zu den Kulturinstitutionen und den von ihnen bereitgestellten Bildern. Jede Woche wird eine Institution über Facebook hervorgehoben. Dies erreicht neue Zielgruppen.

Strategische Kulturberatung
Die dem Strategischen Kulturrat angeschlossenen Institutionen sind das Wilminktheater & Muziekcentrum, das Rijksmuseum Twenthe, das De Museumfabriek, die Nederlandse Reisopera, das Orkest van het Oosten, die Concordia, das Theater Sonnevanck, das Metropool, der Veranstaltungsort von Twente, De Bibliothek Enschede, die Kaliber Kunstenschool und Aki Artez .