Ehrenurkunden bei der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft

Regierungspräsidentin Dorothee Feller hat bei der letzten Mitgliederversammlung als Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft Ehrenurkunden an gleich drei ehemalige Vorstandsmitglieder überreicht. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Jan Bernard van Heek und die beiden ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden, Hans Krakers und Dr. Peter Paziorek, freuten sich sehr über die große Ehre, die ihnen dadurch zuteilwurde. Alle drei waren von der Versammlung einstimmig zu Ehrenvorstandsmitgliedern gewählt worden.

In Ihrer Laudatio über Bernard van Heek, erinnerte die Regierungspräsidentin noch einmal an die Verdienste des scheidenden Vorsitzenden rund um das deutsch-niederländische Verhältnis. „Unter der Leitung von Bernard von Heek gab es unzählige Veranstaltungen, die die deutsch-niederländische Kulturarbeit geprägt und weiterentwickelt haben. Seine Vorsitzarbeit hat deutliche Spuren hinterlassen“, sagte Dorothee Feller. Beispielhaft dafür nannte sie im Weiteren das Format des Dämmerschoppens, die vielen ein- und mehrtägigen Exkursionen, die Jubiläumsfeier zum 60jährigen Bestehen im Jahr 2011 und viele weitere Veranstaltungen, die zu festen Programmpunkten im Jahreskalender geworden sind. „Sie haben das Amt mit so viel Herzblut ausgeübt. Persönliche Kontakte und Freundschaften waren Ihnen immer besonders wichtig. Alle Mitglieder haben sich unter Ihnen stets gut angenommen gefühlt“, so Feller weiter. Bernard van Heek war seit dem 28. März 2013 Vorsitzender der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft.

Die Vorstandsvorsitzende bedankte sich zudem auch für bei den beiden ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Hans Krakers und Dr. Peter Paziorek für die wertvolle Arbeit, die beide geleistet haben.

Hans Krakers war bereits seit dem Jahr 1996 Mitglied in der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft und seit dem 24. Mai 2013 Mitglied im Vorstand. Mit seiner Erfahrung von über 20 Jahren Mitgliedschaft habe Krakers stets einen überaus wichtigen Beitrag in dem Wirken der Gesellschaft geleistet.

Ihrem Amtsvorgänger als Regierungspräsidentin, Dr. Peter Paziorek, bescheinigte Dorothee Feller, dass diesem auch schon während seiner Amtszeit als Regierungspräsident das deutsch-niederländische Verhältnis immer ein äußerst wichtiges Anliegen gewesen sei. Paziorek war seit 2011 Mitglied der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft und wie Hans Krakers seit dem 24. Mai 2013 Mitglied im Vorstand.

„Ihnen kann man für die geleistete Arbeit eigentlich gar nicht genug danken. Deshalb freut es mich ganz besonders, mit Ihnen gleich drei überaus verdienten Mitgliedern eine Ehrenurkunde unserer Gesellschaft überreichen zu dürfen. Sie haben es sich wirklich verdient“, so die neue Vorstandsvorsitzende, Dorothee Feller, abschließend.


Erecertificaten bij de Duits-Nederlandse Vereniging
Tijdens de laatste algemene vergadering heeft Dorothee Feller, voorzitter van de raad van bestuur van de Duits-Nederlandse Vereniging, erecertificaten uitgereikt aan drie voormalige leden van de raad van bestuur. Voormalig voorzitter Jan Bernard van Heek en de twee voormalige vice-voorzitters, Hans Krakers en Dr. Ing. Peter Paziorek, was erg blij met de grote eer die op hen afkwam. Alle drie werden unaniem gekozen door de assemblee.

In haar lovende toespraak over Bernard van Heek herinnerde de president van de regering opnieuw de verdiensten van de vertrekkende voorzitter met betrekking tot de Duits-Nederlandse betrekkingen. “Onder leiding van Bernard von Heek waren er talloze evenementen die het Duits-Nederlandse culturele werk vormden en ontwikkelden. Zijn voorzitterschap heeft een duidelijk stempel gedrukt, “zei Dorothee Feller. Ze gaf ook een voorbeeld van het formaat van de boodschappen in de schemering, de vele één- en meerdaagse excursies, de jubileumvieringen voor het 60-jarig jubileum in 2011 en vele andere evenementen die vaste programmapunten zijn geworden in de jaarkalender. “Je hebt het kantoor met zoveel passie uitgeoefend. Persoonlijke contacten en vriendschappen zijn altijd erg belangrijk voor je geweest. Alle leden hebben zich altijd goed door u geaccepteerd gevoeld, “vervolgde Feller. Bernard van Heek is sinds 28 maart 2013 voorzitter van de Duits-Nederlandse Vereniging.

De CEO bedankte ook de twee voormalige vice-CEO’s, Hans Krakers en Dr. Ing. Peter Paziorek voor het waardevolle werk dat ze hebben verricht.

Hans Krakers is lid van de Duits-Nederlandse Vereniging sinds 1996 en is lid van de Raad van Bestuur sinds 24 mei 2013. Met zijn ervaring van meer dan 20 jaar lidmaatschap heeft Krakers altijd een vitale bijdrage geleverd aan het maatschappelijk werk.

Uw voorganger als president van de regering, Dr. Ing. Peter Paziorek, Dorothee Feller bevestigde dat zelfs tijdens zijn ambtstermijn als president van de regering de Duits-Nederlandse relatie altijd een zeer belangrijke zorg was geweest. Paziorek is lid van de Duits-Nederlandse Vereniging sinds 2011 en is, net als Hans Krakers, sinds 24 mei 2013 lid van de raad van bestuur.

“Je kunt ze niet genoeg bedanken voor het verrichte werk. Daarom ben ik bijzonder blij dat ik een erecertificaat kan overhandigen aan ons bedrijf met drie zeer verdienstelijke leden. Ze verdienen het echt, “concludeerde de nieuwe CEO, Dorothee Feller.


Bildzeile: Sie freuten sich gemeinsam über die neuen Ehrenvorstandsmitglieder (v.l.): Prof. Dr. Rudolf Mennigen, Regierungspräsidentin Dorothee Feller, Hans Krakers, Jan Bernard van Heek, Dr. Peter Paziorek, Wieland Pieper, Drs. Lothar von Bönninghausen

Fotolijn: Ze waren blij met de nieuwe erebestuursleden (v.l.): Prof. Dr. med. Rudolf Mennigen, president van de regering Dorothee Feller, Hans Krakers, Jan Bernard van Heek, dr. Peter Paziorek, Wieland Pieper, drs. Lothar von Bönninghausen