30 vrije sector huurwoningen in stadshof / 30 freie Mietobjekte

Het aanbod van woningen in stadshof Janninkkwartier is opnieuw uitgebreid. Op woensdag 22 januari ondertekenden wethouder Jeroen Diepemaat, namens de gemeente Enschede en Mireille Jeurnink, namens VanWonen, de contracten voor de ontwikkeling van 30 vrije sector huurwoningen. ‘Met de huurwoningen van VanWonen wordt het Janninkkwartier de meest duurzame binnenstedelijke ontwikkeling van Enschede en misschien wel van de Regio’, aldus wethouder Diepemaat. De woningen maken onderdeel uit van een omvangrijker, duurzaam en groen stadshof met 70 koopwoningen en 52 kavels. 

Aan de rand van het centrum van Enschede, op de hoek van de Getfertsingel en Zuiderval, ontwikkelt VanWonen 30 vrije sector huurwoningen. Het worden huurwoningen tussen 140 en 170 m2 met 3 tot 4 slaapkamers, in het hogere huursegment. De huurwoningen worden door VanWonen opgenomen in het eigen Woningfonds. Aan deze woningen, gelegen op een zichtlocatie, worden stringente welstandseisen vastgesteld. Betrokken architect Marnix van der Meer van Zecc Architecten: ‘Het wordt een gesloten bouwblok met grote huurwoningen in een robuuste hoogwaardige architectuur. Het plan krijgt een stedelijke allure, met ruimtelijke woningen en veel aandacht voor water en groen. Het plan omvat brede ondiepe woningen met veel daglicht en brede tuinen, 4-laagse woningen met vide en wonen over twee bouwlagen en bijzondere hoekwoningen.’

Tom Munter, projectontwikkelaar bij VanWonen: ‘We zijn geslaagd om met partijen tot een mooi deelplan te komen. De woningen worden volledig energieneutraal. De woningen worden aangesloten op het warmtenet en worden uitgevoerd met vegetatiedak en zonnepanelen en sluiten daarmee volledig aan op het stedenbouwkundig plan. Daarin is veel aandacht besteed aan onder andere groenstedelijk woonmilieu en klimaatadaptie.’

De huurwoningen krijgen naast een eigen tuin een gezamenlijke binnentuin. Deze ruimte wordt een plek voor ontmoeten. Daarnaast wordt de binnentuin ingezet voor opvang en infiltratie van hemelwater en het tegengaan van hittestress. Naar verwachting start de bouw van de huurwoningen eind dit jaar. Medio 2021 verwacht VanWonen te starten met de verhuur van de woningen.


30 freie Mietobjekte
Das Immobilienangebot am Amtsgericht Janninkkwartier wurde erneut erweitert. Am Mittwoch, den 22. Januar, unterzeichnete Alderman Jeroen Diepemaat im Namen der Stadt Enschede und Mireille Jeurnink im Namen von VanWonen die Verträge über die Entwicklung von 30 Mietobjekten für den privaten Sektor. “Mit den Mietwohnungen von VanWonen wird das Janninkkwartier die nachhaltigste innerstädtische Entwicklung in Enschede und vielleicht in der Region sein”, sagte Alderman Diepemaat. Die Häuser sind Teil eines größeren, nachhaltigen und grünen Stadtgerichts mit 70 Eigentumswohnungen und 52 Grundstücken.

Am Rande des Zentrums von Enschede, an der Ecke von Getfertsingel und Zuiderval, entwickelt VanWonen 30 freie Mietobjekte. Es handelt sich um Mietobjekte zwischen 140 und 170 m2 mit 3 bis 4 Schlafzimmern im höheren Mietsegment. VanWonen nimmt die Mietobjekte in seinen eigenen Wohnungsfonds auf. Für diese Häuser, die sich an einem hochkarätigen Standort befinden, gelten strenge Anforderungen an das Wohlergehen. Beteiligter Architekt Marnix van der Meer von Zecc Architects: “Es wird ein geschlossener Baustein mit großen Mietobjekten in robuster, hochwertiger Architektur. Der Plan gewinnt eine urbane Ausstrahlung, mit räumlichen Häusern und viel Aufmerksamkeit für Wasser und Grün. Der Plan sieht breite, flache Wohnungen mit viel Tageslicht und großen Gärten, 4-Schicht-Wohnungen mit Leere und Leben über zwei Etagen und spezielle Eckwohnungen vor. ”

Tom Munter, Projektentwickler bei VanWonen: “Es ist uns gelungen, einen schönen Teilplan mit Partys zu erstellen. Die Häuser sind völlig energieneutral. Die Häuser sind an das Wärmenetz angeschlossen und mit einem Begrünungsdach und Sonnenkollektoren ausgestattet und stehen somit voll im Einklang mit dem städtebaulichen Entwicklungsplan. Besonderes Augenmerk wurde unter anderem auf ein grünstädtisches Lebensumfeld und die Anpassung an das Klima gelegt. ”

Neben einem privaten Garten verfügen die Mietobjekte über einen gemeinsamen Garten im Innenhof. Dieser Raum wird zum Ort der Begegnung. Darüber hinaus wird der Innengarten zur Regen- und Infiltration sowie zur Bekämpfung von Hitzestress genutzt. Der Baubeginn für die Mietobjekte wird für Ende dieses Jahres erwartet. VanWonen geht davon aus, dass die Vermietung der Häuser Mitte 2021 beginnen wird.


Meer informatie: www.janninkkwartier.nl

Beeld: Impressie van de woningen op basis van het Voorlopig Ontwerp