Enschede: Irenegarage vijf dagen dicht / Fünf Tage lang geschlossen

Irenegarage vijf dagen dicht

Vanaf maandag 2 maart 7.00 uur tot vrijdag 6 maart 17.00 uur zijn de Irene parkeergarage en het Ireneterrein afgesloten om de definitieve bestrating in de Van Lochemstraat aan te leggen. Tegelijkertijd worden er werkzaamheden ter verbetering van de parkeergarage uitgevoerd. In overleg met omwonenden en ondernemers zijn maatregelen getroffen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Het afsluiten van de parkeergarage geeft de mogelijkheid om regulier onderhoud te verrichten aan de parkeergarage. Daarnaast gaat Twente Milieu de garage reinigen. 

Oplevering Oldenzaalsestraat en Van Lochemstraat dichterbij

De afsluiting van de Irenegarage is de laatste grote klus voor de oplevering van de Oldenzaalsestraat en Van Lochemstraat. De stratenmakers zijn druk in de Van Lochemstraat en in de Oldenzaalsestraat start ook de bovengrondse herinrichting. Als de weersomstandigheden goed blijven is de Oldenzaalsestraat naar verwachting begin april weer open voor verkeer!


Irenegarage fünf Tage lang geschlossen

Von Montag, 2. März, 7.00 Uhr bis Freitag, 6. März, 17.00 Uhr sind das Parkhaus Irene und das Ireneterrein geschlossen, um die endgültige Pflasterung in der Van Lochemstraat zu errichten. Gleichzeitig wird an der Verbesserung des Parkhauses gearbeitet. In Absprache mit Anwohnern und Unternehmern wurden Maßnahmen ergriffen, um die Belästigung so weit wie möglich zu begrenzen.
Das Schließen des Parkhauses bietet die Möglichkeit, das Parkhaus regelmäßig zu warten. Außerdem wird Twente Milieu die Garage reinigen.

Die Schließung des Irenegarage ist die letzte größere Aufgabe vor der Fertigstellung der Oldenzaalsestraat und der Van Lochemstraat. Die Pflastersteine ​​sind in der Van Lochemstraat beschäftigt und in der Oldenzaalsestraat beginnt auch die oberirdische Sanierung. Bei guten Wetterbedingungen wird die Oldenzaalsestraat voraussichtlich Anfang April wieder für den Verkehr geöffnet sein!