24-uurs kinderopvang / 24-Stunden-Kinderbetreuung für Eltern in wichtigen Berufsgruppen

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen is in Enschede 24-uurs kinderopvang beschikbaar. KOV Hebbes aan de Haaksbergerstraat heeft vanaf afgelopen weekend haar deuren hiervoor geopend. Er is voor deze locatie gekozen vanwege de geringe afstand tot het MST.
(Das Medisch Spectrum Twente ist ein Krankenhaus der Stadt Enschede. Es ist ein hochklinisches Zentrum, das sekundäre und begrenzte tertiäre Versorgung anbietet.)
Kinderopvang ’s avonds en ‘s nachts.
Door de coronacrisis wordt een zwaar beroep gedaan op medewerkers in cruciale beroepsgroepen. Het kan voor hen daardoor lastig worden werk te combineren met de zorg voor de eigen kinderen. Voor die ouders is er al noodopvang bij de kinderopvang voor de reguliere tijden. Daarnaast is er nu ook een 24-uurs opvang waar kinderen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend opgevangen kunnen worden. Afgelopen weekend werd deze voorziening voor het eerst gebruikt. De opvang is gratis voor ouders.

Samenwerking van meerdere kinderopvangorganisaties
De 24-uurs opvang vindt plaats op de locatie van KOV Hebbes aan de Haaksbergerstraat 236. De kinderen worden zoveel mogelijk opgevangen door “bekende gezichten”. Dat betekent dat naast personeel van Hebbes ook pedagogisch medewerkers van bijvoorbeeld Humankind, Kinderdomein of Columbus Junior worden ingezet.

Mocht de locatie aan de Haaksbergerstraat vol zijn, dan wordt uitgeweken naar de locatie van Smallsteps aan de Calslaan. Daarnaast zijn via gastouderbureau Snoesje nog enkele gastouders beschikbaar voor 24-uursopvang.


In Enschede wird eine 24-Stunden-Kinderbetreuung für Kinder von Eltern in wichtigen Berufsgruppen angeboten. KOV Hebbes in der Haaksbergerstraat hat dafür vom vergangenen Wochenende seine Türen geöffnet. Dieser Ort wurde wegen der kurzen Entfernung zum MST gewählt.

Kinderbetreuung am Abend und in der Nacht
Die Koronakrise belastet die Beschäftigten in entscheidenden Berufsgruppen schwer. Dies kann es für sie schwierig machen, Arbeit mit der Betreuung ihrer eigenen Kinder zu verbinden. Für diese Eltern gibt es bereits regelmäßig eine Notfall-Kinderbetreuung. Darüber hinaus gibt es jetzt eine 24-Stunden-Kindertagesstätte, in der Kinder abends, nachts und am Wochenende betreut werden können. Diese Einrichtung wurde am vergangenen Wochenende zum ersten Mal genutzt. Die Kinderbetreuung ist für Eltern kostenlos.

Zusammenarbeit mehrerer Kinderbetreuungsorganisationen
Die 24-Stunden-Betreuung findet am Standort KOV Hebbes in der Haaksbergerstraat 236 statt. Die Kinder werden so weit wie möglich von „vertrauten Gesichtern“ betreut. Dies bedeutet, dass neben Hebbes-Mitarbeitern auch pädagogische Mitarbeiter von beispielsweise der Menschheit, dem Kinderdomein oder Columbus Junior eingesetzt werden.

Wenn der Standort in der Haaksbergerstraat voll ist, wird der Standort von Smallsteps in Calslaan umgeleitet. Darüber hinaus ist eine Reihe von Tagesmüttern über die 24-Stunden-Kinderbetreuungsagentur Snoesje verfügbar.