Nederlands

EUREGIO huldigt de prijswinnaars

Het project “Vechtezomp” werd met de People-to-People-EUREGIO-prijs onderscheiden. De initiatiefnemers van het project namen de prijs op vrijdag 19 januari, in het kader van de vergadering van het algemeen bestuur en de nieuwjaarsbijeenkomst van EUREGIO, in de Bürgerhalle te Gronau in ontvangst. Al voor de tiende keer werd de prijs voor bijzondere inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking uitgereikt.

Sinds 2015 varen op de Vecht tussen Laar en Gramsbergen twee Vechtezompen; nagebouwde vrachtschepen naar voorbeeld van de in de 12de eeuw ingezette zompen. Tot ver in de 19de eeuw was de Vecht onderdeel van de handelsroute tussen Groningen en Münster. Onder andere Bentheimer zandsteen werd zo getransporteerd. Jaarlijks gebruiken zo’n 4000 toeristen en scholieren de zompen. De schepen werden nagebouwd door Duitse en Nederlandse vrijwilligers, die ook als schippers actief zijn. Het project van de Vechtezompen maakt deel uit van de zogenoemde “Vechtdalvisie”, een samenwerking tussen de gemeentes Emlichheim en Coevorden, het Bundesland Niedersachsen, Landkreis Bentheim en de provincie Overijssel. De nadruk van de grensoverschrijdende strategie ligt naast natuur en toerisme ook op cultureel erfgoed en de gezamenlijke geschiedenis van de grensregio.

Grensoverschrijdende samenwerking als positief perspectief
In hun gezamenlijke nieuwjaarstoespraak lieten voorzitter Rob Welten en de nieuwe directeur-bestuurder Christoph Almering het afgelopen jaar de revue passeren en blikten zij vooruit op het pas begonnen 2018. “Het idee van EUREGIO nog sterker in het bewustzijn van de mensen te brengen” en “ons gelijktijdig ervoor inzetten dat onze voornemens en doelen politieke steun krijgen”, zo vatten de sprekers de voornemens van EUREGIO samen.

De vergadering stond in het teken van een bijzondere gebeurtenis: In 2018 is het 60 jaar geleden dat de EUREGIO werd opgericht.

In aansluiting op de vergadering van het algemeen bestuur vond de nieuwjaarsreceptie plaats, die net als in de voorgaande jaren de rond 200 Nederlandse en Duitse deelnemers de mogelijkheid bood om met personen uit het buurland te netwerken én grensoverschrijdende contacten aan te knopen en te onderhouden.

More from Nederlands

Nadruk op lobby voor de grensregio

De EUREGIO-raad is op vrijdag 1 december in Rijssen-Holten bijeengekomen. De Nederlandse en Duitse raadsleden vergaderen driemaal per jaar over gemeenschappelijke grensoverschrijdende vraagstukken. Als MBO-studenten hun einddiploma’s ook in de buurtaal ontvangen, dan geeft dit een signaal af en helpt … weiterlesen

Duitse en Nederlandse oefenen samen

Werkt de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in geval van een ramp? Dit werd aan het begin van de week in het kader van het INTERREG-V project PREpare met een “Tabletop“-oefening door Nederlandse en Duitse hulpverleners geoefend. Hiervoor werd een … weiterlesen

Burgemeesters tekenen intentieverklaring

“Met deze Letter of Intent (LOI) waarin we concrete projecten benoemen, gaan we een grote sprong voorwaarts maken,” aldus Oberbürgermeister Markus Lewe van Münster en burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. Met het ondertekenen van de LOI nemen de twee … weiterlesen

Bestuurders willen samenwerking verstevigen

De Nederlandse Provincies Gelderland en Overijssel willen de intensieve grensoverschrijdende samenwerking met het naburige Münsterland verankeren. Dit werd duidelijk bij een eerste ontmoeting tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Provincies Overijssel en Gelderland, de regio’s Achterhoek en Twente, de vier Kreise … weiterlesen

Nieuwe directeur-bestuurder EUREGIO is bekend

Christoph Almering wordt de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands-Duits samenwerkingsverband EUREGIO. De uit Ahaus afkomstige Christoph Almering is de opvolger van Elisabeth Schwenzow, die het grensoverschrijdende openbaar lichaam aan het eind van dit jaar zal verlaten. De nieuwe directeur-bestuurder ziet … weiterlesen

Minder bureaucratie voor mini-projecten

Gronau, 1 augustus 2017 – De uitvoering van een INTERREG-project gaat in sommige gevallen gepaard met hoge eisen aan de administratie en de bewijsstukken. Er moet immers worden gewaarborgd dat het belastinggeld correct wordt besteed. Het grensoverschrijdende karakter zorgt er … weiterlesen

Wat grenspendelaars moeten weten

De nieuwe website www.grensinfopunt.eu is online en informeert grensgangers die in Nederland of Duitsland wonen en in een buurland werken. Deze website is door alle GrensInfoPunten gezamenlijk ontwikkeld en verwijst direct naar het dichtstbijzijnde GrensInfoPunt waar men voor persoonlijk advies … weiterlesen

Grensoverschrijdend denken

Grensoverschrijdende samenwerking langs de Nederlands-Duitse grens is op veel thema´s in volle gang. Op het gebied van citymarketing was dit nog niet het geval, bleek gisteren tijdens de eerste grensoverschrijdende bijeenkomst over dit thema in Gronau (D). De 40 Nederlandse … weiterlesen