Nederlands

5,4 miljoen euro voor grensoverschrijdende strijd tegen kanker

De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO / Enschede heeft twee nieuwe projecten goedgekeurd. Daarmee vloeit in totaal circa 5,4 miljoen euro naar gezondheidswetenschappen in het Duits-Nederlandse grensgebied. De helft van de middelen wordt door de Europese Unie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking gesteld.

In de twee nieuwe INTERREG-projecten werken onderzoeksinstellingen en hooggespecialiseerde midden- en kleinbedrijven uit Duitsland en Nederland samen om nieuwe diagnose- en therapiemethoden voor kankeronderzoek te ontwikkelen.

Gepersonaliseerde kankertherapie en verbeterde borstkankerscreening
Het project “Cell Puncher Pro” omvat de doorontwikkeling van een medisch-technische methode om de genetische eigenschappen van kankercellen te kunnen vaststellen. Kartrekker van het project is het bedrijf VyCAP uit Deventer. Volgens het bedrijf wordt een gepersonaliseerde kankertherapie, op basis van de erfelijke eigenschappen van de tumor, de standaard in de komende jaren.

Het project “InMediValue” omvat de ontwikkeling van technologische innovaties op het gebied van preventieve screening en de curatieve behandeling van borstkanker. Het consortium wordt geleid door de Fachhochschule Münster.

INTERREG-subsidie
De subsidie heeft als doel om de expertise in het Nederlands-Duitse grensgebied samen te brengen en de krachten te bundelen in de strijd tegen kanker. De twee nieuwe projecten hebben een totale omvang van circa 5,4 miljoen euro. In het kader van het INTERREG-programma “Duitsland-Nederland” wordt tot 2021 circa 2,7 miljoen euro aan EU-middelen beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de subsidie vanuit de Europese Unie wordt circa €800.000,- euro gefinancierd door de Duitse en Nederlandse INTERREG-partners. Voor deze twee projecten zijn dat: de ministeries van Economische Zaken en Klimaat van Nederland en van het land Noordrijn-Westfalen, en de provincies Overijssel en Gelderland. De projectpartners brengen zelf in totaal circa €1,9 miljoen in.

Nieuwe voorzitter voor INTERREG-Stuurgroep
In de vergadering hebben de leden van de INTERREG-stuurgroep EUREGIO, Dr. Ansgar Scheipers tot nieuwe voorzitter gekozen. Scheipers bekleedt sinds januari van dit jaar de functie van vicepresident van de Bezirksregierung Münster. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Dorothee Feller. Zij werd in september 2017 benoemd tot presidente van de Bezirksregierung Münster en legde om die reden haar voorzitterschap van de stuurgroep neer. In het subsidiegebied van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland bestaan in totaal vier stuurgroepen, die als taak hebben beslissingen te nemen over concrete aanvragen voor projectsubsidie.


Fotobijschrift: voorzitter van de EUREGIO Rob Welten (l.) feliciteert Ansgar Scheipers (r.) met zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van de stuurgroep.

More from Nederlands

Grensoverschrijdende vragen

Een dagje “snuffelstage” bij een bedrijf in het buurland: sinds 1 maart kan dat op een ongecompliceerde manier. De EUREGIO organiseert het “Experiment Grens” en brengt hierin belangstellende werknemers en bedrijven met elkaar in contact. In de vergadering van de … weiterlesen

EUREGIO huldigt de prijswinnaars

Het project “Vechtezomp” werd met de People-to-People-EUREGIO-prijs onderscheiden. De initiatiefnemers van het project namen de prijs op vrijdag 19 januari, in het kader van de vergadering van het algemeen bestuur en de nieuwjaarsbijeenkomst van EUREGIO, in de Bürgerhalle te Gronau … weiterlesen

Nadruk op lobby voor de grensregio

De EUREGIO-raad is op vrijdag 1 december in Rijssen-Holten bijeengekomen. De Nederlandse en Duitse raadsleden vergaderen driemaal per jaar over gemeenschappelijke grensoverschrijdende vraagstukken. Als MBO-studenten hun einddiploma’s ook in de buurtaal ontvangen, dan geeft dit een signaal af en helpt … weiterlesen

Duitse en Nederlandse oefenen samen

Werkt de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in geval van een ramp? Dit werd aan het begin van de week in het kader van het INTERREG-V project PREpare met een “Tabletop“-oefening door Nederlandse en Duitse hulpverleners geoefend. Hiervoor werd een … weiterlesen

Burgemeesters tekenen intentieverklaring

“Met deze Letter of Intent (LOI) waarin we concrete projecten benoemen, gaan we een grote sprong voorwaarts maken,” aldus Oberbürgermeister Markus Lewe van Münster en burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. Met het ondertekenen van de LOI nemen de twee … weiterlesen

Bestuurders willen samenwerking verstevigen

De Nederlandse Provincies Gelderland en Overijssel willen de intensieve grensoverschrijdende samenwerking met het naburige Münsterland verankeren. Dit werd duidelijk bij een eerste ontmoeting tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Provincies Overijssel en Gelderland, de regio’s Achterhoek en Twente, de vier Kreise … weiterlesen

Nieuwe directeur-bestuurder EUREGIO is bekend

Christoph Almering wordt de nieuwe directeur-bestuurder van het Nederlands-Duits samenwerkingsverband EUREGIO. De uit Ahaus afkomstige Christoph Almering is de opvolger van Elisabeth Schwenzow, die het grensoverschrijdende openbaar lichaam aan het eind van dit jaar zal verlaten. De nieuwe directeur-bestuurder ziet … weiterlesen

Minder bureaucratie voor mini-projecten

Gronau, 1 augustus 2017 – De uitvoering van een INTERREG-project gaat in sommige gevallen gepaard met hoge eisen aan de administratie en de bewijsstukken. Er moet immers worden gewaarborgd dat het belastinggeld correct wordt besteed. Het grensoverschrijdende karakter zorgt er … weiterlesen