Nederlands

Werken over de grens, wat houdt je tegen?

Werkgevers zowel in het Nederlandse als het Duitse grensgebied staan te springen om personeel. Eddy van Hijum gaat op 11 juni op snuffelstage bij INOTEC in Gronau. Om zelf te ervaren waar zowel werkgevers als grenswerkers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. En om te bekijken hoe de interesse voor werken over de grens kan toenemen.

Nederland laat in haar grensregio’s 2 procent groei en één miljoen banen liggen. Zonder grensbarrières loopt het groeipotentieel zelfs op naar 8 procent. Dat blijkt uit een studie van de Europese commissie. Hier liggen grote kansen. Ook voor het EUREGIO-gebied. Hemelsbreed is de afstand tot onze Duitse buren klein. Toch blijven zowel Duitse als Nederlandse werknemers het liefst in eigen land werken.

Vragen
Waar hebben werkgevers behoefte aan, tegen welke uitdagingen lopen zij aan qua regelgeving, werving, loon- en belastingregels? En met welke vragen zitten potentiële werknemers. Zoals diploma-erkenning, taal, salaris, belasting, kinderopvang, wonen en reizen? Op die vragen wil Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van provincie Overijssel, antwoord krijgen zodat hij daar op in kan spelen. En de populariteit van werken over de grens stimuleren. Dit versterkt de euregionale economie en vormt een stimulans voor de werkgelegenheid.

Snuffeldag
De EUREGIO is dit voorjaar gestart met het ‘Experiment Grens. Deze pilot zet zich in voor een gezamenlijke transparante grensoverschrijdende arbeidsmarkt en richt zich tot iedereen die belangstelling heeft voor een professionele sprong over de grens. Van scholieren en MBO-, HBO- en WO-studenten tot werknemers met jarenlange ervaring. Een zeer interessante mogelijkheid is het deelnemen aan een snuffeldag bij een werkgever.
Van Hijum: “Zo’n dag draagt bij aan het beter leren kennen van elkaars mogelijkheden en neemt mogelijke horden en vooroordelen weg. Om te ervaren wat er bij werken over de grens komt kijken, wil ik zelf van deze stagemogelijkheid gebruik maken. Ik ben wellicht niet de beste installateur, schilder, ICT’er of recruiter. Maar wel heel goed in staat om de praktijk te beoordelen, maatregelen te treffen, de problematiek op de politieke agenda te plaatsen en daar in Den Haag aandacht voor te vragen”.


INOTEC
De snuffelstage van Eddy van Hijum vindt plaats bij INOTEC, gevestigd in Heek bij Gronau. Het bedrijf bestaat inmiddels 30 jaar en is gespecialiseerd in (landbouwkundige) klimaattechniek: van verwarmingsinstallaties, brandmelders tot ventilatietechniek. De ordeportefeuille is goed gevuld maar ondernemer Heinz Brügger geeft aan dat hij dringend behoefte heeft aan goed opgeleide installatiemonteurs.

More from Nederlands

Bewoners van het grensgebied worden gevraagd

Van welke luchthavens wordt gebruik gemaakt en waarom? Naar welke bestemmingen wordt gevlogen en met welke vervoersmiddelen worden de luchthavens bereikt? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, heeft de EUREGIO de hulp van de inwoners en bedrijven in het … weiterlesen

Grensoverschrijdende vragen

Een dagje “snuffelstage” bij een bedrijf in het buurland: sinds 1 maart kan dat op een ongecompliceerde manier. De EUREGIO organiseert het “Experiment Grens” en brengt hierin belangstellende werknemers en bedrijven met elkaar in contact. In de vergadering van de … weiterlesen

EUREGIO huldigt de prijswinnaars

Het project “Vechtezomp” werd met de People-to-People-EUREGIO-prijs onderscheiden. De initiatiefnemers van het project namen de prijs op vrijdag 19 januari, in het kader van de vergadering van het algemeen bestuur en de nieuwjaarsbijeenkomst van EUREGIO, in de Bürgerhalle te Gronau … weiterlesen

Nadruk op lobby voor de grensregio

De EUREGIO-raad is op vrijdag 1 december in Rijssen-Holten bijeengekomen. De Nederlandse en Duitse raadsleden vergaderen driemaal per jaar over gemeenschappelijke grensoverschrijdende vraagstukken. Als MBO-studenten hun einddiploma’s ook in de buurtaal ontvangen, dan geeft dit een signaal af en helpt … weiterlesen

Duitse en Nederlandse oefenen samen

Werkt de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in geval van een ramp? Dit werd aan het begin van de week in het kader van het INTERREG-V project PREpare met een “Tabletop“-oefening door Nederlandse en Duitse hulpverleners geoefend. Hiervoor werd een … weiterlesen

Burgemeesters tekenen intentieverklaring

“Met deze Letter of Intent (LOI) waarin we concrete projecten benoemen, gaan we een grote sprong voorwaarts maken,” aldus Oberbürgermeister Markus Lewe van Münster en burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. Met het ondertekenen van de LOI nemen de twee … weiterlesen

Bestuurders willen samenwerking verstevigen

De Nederlandse Provincies Gelderland en Overijssel willen de intensieve grensoverschrijdende samenwerking met het naburige Münsterland verankeren. Dit werd duidelijk bij een eerste ontmoeting tussen hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Provincies Overijssel en Gelderland, de regio’s Achterhoek en Twente, de vier Kreise … weiterlesen