Nederlands

Enschede: Irenegarage vijf dagen dicht / Fünf Tage lang geschlossen

Irenegarage vijf dagen dicht

Vanaf maandag 2 maart 7.00 uur tot vrijdag 6 maart 17.00 uur zijn de Irene parkeergarage en het Ireneterrein afgesloten om de definitieve bestrating in de Van Lochemstraat aan te leggen. Tegelijkertijd worden er werkzaamheden ter verbetering van de parkeergarage uitgevoerd. In overleg met omwonenden en ondernemers zijn maatregelen getroffen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Het afsluiten van de parkeergarage geeft de mogelijkheid om regulier onderhoud te verrichten aan de parkeergarage. Daarnaast gaat Twente Milieu de garage reinigen. 

Oplevering Oldenzaalsestraat en Van Lochemstraat dichterbij

De afsluiting van de Irenegarage is de laatste grote klus voor de oplevering van de Oldenzaalsestraat en Van Lochemstraat. De stratenmakers zijn druk in de Van Lochemstraat en in de Oldenzaalsestraat start ook de bovengrondse herinrichting. Als de weersomstandigheden goed blijven is de Oldenzaalsestraat naar verwachting begin april weer open voor verkeer!


Irenegarage fünf Tage lang geschlossen

Von Montag, 2. März, 7.00 Uhr bis Freitag, 6. März, 17.00 Uhr sind das Parkhaus Irene und das Ireneterrein geschlossen, um die endgültige Pflasterung in der Van Lochemstraat zu errichten. Gleichzeitig wird an der Verbesserung des Parkhauses gearbeitet. In Absprache mit Anwohnern und Unternehmern wurden Maßnahmen ergriffen, um die Belästigung so weit wie möglich zu begrenzen.
Das Schließen des Parkhauses bietet die Möglichkeit, das Parkhaus regelmäßig zu warten. Außerdem wird Twente Milieu die Garage reinigen.

Die Schließung des Irenegarage ist die letzte größere Aufgabe vor der Fertigstellung der Oldenzaalsestraat und der Van Lochemstraat. Die Pflastersteine ​​sind in der Van Lochemstraat beschäftigt und in der Oldenzaalsestraat beginnt auch die oberirdische Sanierung. Bei guten Wetterbedingungen wird die Oldenzaalsestraat voraussichtlich Anfang April wieder für den Verkehr geöffnet sein!

More from Nederlands

Blik in het buurland / Blick ins Nachbarland

• 16 september op de luchthaven Münster / Osnabrück • Kansen en mogelijkheden in het buurland zien en gebruikt • “Letter of intent” als basis voor het seed-werk Grenzeloze arbeidsmarkt? De mogelijkheden en kansen voor werkgevers en werknemers in de … weiterlesen

Aanzienlijke ontspanning in Enschede City

Vanaf maandag 10 februari is de Ripperdastraat weer open voor verkeer van en naar de H.J. van Heekgarage inrit West. Ook de afslag naar het Ariënsplein is weer open. De afslag van de Ripperdastraat naar de Haaksbergerstraat blijft afgesloten. Deze … weiterlesen

Energieverbruik te verminderen

Enschede ontvangt € 2,68 miljoen uit de regeling reductie energiegebruik van het Ministerie van BZK. De subsidie is bedoeld om het energiegebruik van de inwoners te verminderen. Het ingediende plan omvat een campagne ‘de Eerste Stap’ waarbij bewoners tips, informatie … weiterlesen

Klimaatstad Enschede krijgt €1,36 miljoen van het Rijk

Regenwaterstad/Klimaatstad Enschede krijgt €1,36 miljoen van het Rijk  Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft 4,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten voor klimaatadaptatie. Hiervan ontvangt Enschede 1,36 miljoen voor de uitvoering van het project Stadsbeek. De subsidie … weiterlesen

Ruimere toepassing Wet Bibob.

– Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft besloten dat de gemeente zich actiever gaat richten op het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Enschede wil voorkomen dat (onbewust) criminele activiteiten gefaciliteerd worden waardoor eerlijke ondernemers benadeeld worden. … weiterlesen

Direct Duidelijk Brigade verwelkomd in Enschede

Extra mensen en middelen voor begrijpelijke overheidstaal Vandaag werd de landelijke aftrap gegeven van de Direct Duidelijk Brigade. Dit team staat voor duidelijke overheidstaal en gaat de komende tijd het land in om overheidsteksten te verbeteren en begrijpelijker te maken … weiterlesen

Beeindiging contract Carefree en Carefree Twente

Gemeente Enschede heeft per 21 oktober 2019 het contract met zorgaanbieders Carefree en Carefree Twente beëindigd. Uit onderzoek is gebleken dat deze zorgaanbieders niet aan de administratieve eisen voldoen en dat er te weinig gekwalificeerd personeel in dienst is. Alle … weiterlesen