Beeindiging contract Carefree en Carefree Twente

Gemeente Enschede heeft per 21 oktober 2019 het contract met zorgaanbieders Carefree en Carefree Twente beëindigd. Uit onderzoek is gebleken dat deze zorgaanbieders niet aan de administratieve eisen voldoen en dat er te weinig gekwalificeerd personeel in dienst is. Alle cliënten zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Wijkteammedewerkers zijn in gesprek met de betreffende cliënten om een structurele, passende oplossing te zoeken.

In totaal gaat het in Enschede om acht cliënten die ondersteuning kregen van CareFree en CareFree Twente.

CareFree was sinds 2017 gecontracteerd voor de Wmo voor Borne, Enschede en Hengelo. Voor Jeugd was zij gecontracteerd voor Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Tubbergen.

CareFree Twente was sinds 1 januari 2019 gecontracteerd voor alleen Wmo voor Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Tubbergen.


Kündigung von Sorglos-Twente-Verträgen

Die Gemeinde Enschede hat den Vertrag mit den Gesundheitsdienstleistern Carefree und Carefree Twente am 21. Oktober 2019 gekündigt. Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Leistungserbringer die administrativen Anforderungen nicht erfüllen und dass nicht genügend qualifiziertes Personal vorhanden ist. Alle Kunden wurden seitdem per Brief informiert. Die Mitarbeiter des Nachbarschaftsteams diskutieren mit den relevanten Kunden, um eine strukturelle und geeignete Lösung zu finden.

 Insgesamt acht Kunden in Enschede erhielten Unterstützung von CareFree und CareFree Twente.

CareFree wurde seit 2017 mit dem Social Support Act für Borne, Enschede und Hengelo beauftragt. Für die Jugend wurde sie für Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten und Tubbergen unter Vertrag genommen.

CareFree Twente ist seit dem 1. Januar 2019 nur für Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten und Tubbergen mit dem Gesetz zur sozialen Unterstützung beauftragt.