Levende kerststal nieuw onderdeel van Winter Wonderland

– In de decembermaand is het weer extra warm en gezellig in Enschede. Van 7 december t/m 5 januari wordt de binnenstad in Enschede opnieuw omgetoverd tot een Winter Wonderland. Naast terugkerende elementen zoals de ijsbaan, Long Lane of Love en het verlichte Twentse Ros wordt Winter Wonderland 2019 in het weekend van 20 t/m 22 december uitgebreid met een levende kerststal op de trappen van de Jacobuskerk op de Oude Markt en staat tijdens de hele periode op het H.J. van Heekplein een groot verlicht hert.

De Stal van Enschede
Van 20 t/m 22 december verrijst op de trappen voor de Jacobuskerk een heuse levende kerststal: de Stal van Enschede. De personages worden vertolkt door spelers van Theatermakerij Enschede en de dieren zijn afkomstig van Kinderboerderij Noord. De koningen vertellen magische verhalen en doen wonderlijke voorspellingen over het nieuwe jaar. De herders geven korte lessen in communiceren met schapen en geiten. Ook kun je op kraambezoek bij Maria en luisteren naar kerstliedjes, prachtig gezongen door de kerstengel samen met het kerststalkoortje.

Winter Wonderland 2019
Tijdens de aankomende editie van Winter Wonderland van 7 december t/m 5 januari zal de binnenstad weer sfeervol worden aangekleed met verlichting in de winkelstraten, lichtobjecten in de bomen en het verlichte Twentse Ros op het Ei van Ko en het IJspaleis van Jelle de Graaf op het Stationsplein. Een nieuw lichtobject dit jaar is een groot verlicht hert dat te zien zal zijn op het H.J. van Heekplein. Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een overdekte ijsbaan op de Oude Markt. De Langestraat wordt traditioneel omgetoverd tot liefdeslaantje: de Long Lane of Love. Daarnaast zijn er tijdens Winter Wonderland ook weer tal van winterse activiteiten zoals de culturele Stadsherberg (20 t/m 23 december) in de Burgerzaal van het Stadhuis en een gezellige kerstmarkt in de Haverstraatpassage (14 en 15 december). Het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede presenteert feestelijke (familie)voorstellingen zoals kerstmusical Oliver!, Die Weihnachtsshow – Kerstrevue met de buren, The Christmas Night met o.a. Do, Jim van der Zee en Orkest van het Oosten en Twentse Eindejaarsconference 2019.

Organisatie
De coördinatie en organisatie van Winter Wonderland ligt bij Enschede Promotie in nauwe afstemming met de binnenstadpartners en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Enschede Promotie, Ondernemersfonds, Gemeente Enschede, Vereniging Horeca Stad Enschede, Winkelhart, Marktbond, Wijkbudgetten Stadsdeelcentrum en Stichting Wijkraad Binnenstadbewoners Enschede.
Alle activiteiten, voorstellingen en praktische informatie zijn te vinden op www.winterwonderland.nu.

 

 


Lebende Krippe neuer Teil von Winter Wonderland

Im Dezember ist das Wetter in Enschede besonders warm und gemütlich. Vom 7. Dezember bis 5. Januar verwandelt sich die Innenstadt von Enschede wieder in ein Winterwunderland. Neben wiederkehrenden Elementen wie der Eisbahn, der Long Lane of Love und dem beleuchteten Twentse Ros wird das Winter Wonderland 2019 am Wochenende vom 20. bis 22. Dezember mit einer Live-Krippe auf den Stufen der Jacobuskerk am Oude Markt erweitert und ist während des gesamten Zeitraums aktiv Zeit bei der HJ van Heekplein ein großes beleuchtetes Reh.

Der Stall von Enschede
Vom 20. bis 22. Dezember erhebt sich auf der Treppe vor der Jacobuskerk eine echte Krippe: der Stal van Enschede. Die Charaktere werden von Spielern von Theatermakerij Enschede interpretiert und die Tiere von Kinderboerderij Noord. Die Könige erzählen magische Geschichten und machen wunderbare Vorhersagen über das neue Jahr. Die Hirten geben kurze Lektionen in der Kommunikation mit Schafen und Ziegen. Sie können auch einen Mutterschaftsbesuch bei Maria machen und Weihnachtslieder anhören, die der Weihnachtsengel zusammen mit dem Weihnachtsstallchor wunderschön gesungen hat.

Winter Wonderland 2019
Während der kommenden Ausgabe von Winter Wonderland vom 7. Dezember bis 5. Januar wird die Innenstadt wieder attraktiv mit Licht in den Einkaufsstraßen, Lichtobjekten in den Bäumen und dem beleuchteten Twente Ros auf dem Ei von Ko und dem Eispalast von Jelle de Graaf auf dekoriert der Stationsplein. Ein neues Lichtobjekt in diesem Jahr ist ein großes, beleuchtetes Reh, das im H.J. van Heekplein. Wie jedes Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder eine überdachte Eisbahn auf dem Oude Markt. Die Langestraat wird traditionell in eine Liebesstraße verwandelt: die Lange Straße der Liebe. Darüber hinaus gibt es im Winter Wonderland zahlreiche Winteraktivitäten, wie den kulturellen Stadsherberg (20. bis 23. Dezember) im Burgerzaal des Rathauses und einen gemütlichen Weihnachtsmarkt in der Haverstraat (14. und 15. Dezember). Das Wilminktheater und das Muziekcentrum Enschede präsentieren festliche (Familien-) Aufführungen wie das Weihnachtsmusical Oliver!, Die Weihnachtsshow – Kerstrevue mit den Nachbarn, Die Weihnachtsnacht mit ua Do, Jim van der Zee und Orchester des Ostens und Twente End of Year Conference 2019.

Organisation
Die Koordination und Organisation von Winter Wonderland liegt bei Enschede Promotion in enger Abstimmung mit den innerstädtischen Partnern und wird finanziell durch Enschede Promotion, Entrepreneurs Fund, Gemeinde Enschede, Verein Horeca City Enschede, Winkelhart, Marktbond, Bezirk Budget City District Center und Stichting Wijkraad Binnenstadbewoners Enschede ermöglicht.
Alle Aktivitäten, Shows und praktischen Informationen finden Sie auf www.winterwonderland.nu.