75 Jaar Vrijheid – Muzikaal festijn voor de hele familie

Op 5 mei presenteert het 4 en 5 mei comité in samenwerking met het Wilminktheater een groot muzikaal festijn in het Volkspark Enschede voor de hele familie. Een projectorkest onder leiding van Jos Pijnappel, ondersteund door o.a. Romy Monteiro, Esther Pierweijer, en het ZO! Gospel Choir, brengt liedjes ten gehore van de oorlog tot nu. Liedjes die gaan over vrijheid en die iedereen kan meezingen.  

Muzikaal festijn voor de hele familie

In dit jubileumjaar strijkt het gratis toegankelijke Vrijheidsfestival neer in het mooie Volkspark. Na het ontsteken van het Vrijheidsvuur om 12.00 uur start het kinderprogramma met diverse workshops, activiteiten en entertainment voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het orkest o.l.v. Jos Pijnappel brengt samen met diverse artiesten van 19.30 tot 21.30 uur met het Vrijheidsconcert een muzikale reis door de tijd, met liedjes uit de oorlog tot heden die gaan over vrijheid. De teksten worden vertoond op een groot led scherm, dus meezingen mag!

Line up Vrijheidsconcert

De liedjes worden deze avond gezongen door bekende Nederlandse artiesten die naam hebben gemaakt in grote musicals, opera en showproducties. De line up bestaat uit: Romy Monteiro, Esther Pierweijer, het ZO! Gospel Choir, MuSiS en Herman Beumers.

In 2014 deed Romy Monteiro mee aan talentenjacht The Voice of Holland. Door haar hoofdrol in de Musical The Bodyguard werd Romy bekend bij het Nederlandse publiek. Mezzosopraan Esther Pierweijer zong opera- en musicalrollen in binnen- en buitenland en in diverse showproducties zoals Musicals in concert en Musicals in Ahoy.

ZO! Gospel Choir is samengesteld uit het beste zangtalent dat Nederland te bieden heeft. Het koor is opgericht in 2010 in de Amsterdamse Bijlmermeer en inmiddels uitgegroeid tot het beste en meest gevraagde koor van Nederland. MuSiS is een bijzondere combinatie van drie keer twee zussen die prachtig klinken samen. Met hun enthousiaste uitstraling hebben zij menig optreden een bijzondere kleur gegeven, zoals The Christmas Night in het Wilminktheater. De uit Enschede afkomstige Herman Beumers is al jarenlang frontman van de PPM-band. Hij is niet alleen zanger maar speelt ook saxofoon, piano, gitaar en banjo.

 

Op de website enschedeviertvrijheid.nl zijn de activiteiten van 75 jaar Vrijheid Enschede te vinden.


Am 5. Mai präsentiert das Komitee vom 4. und 5. Mai in Zusammenarbeit mit dem Wilminktheater ein großes Musikfestival im Volkspark Enschede für die ganze Familie. Ein Projektororchester unter der Leitung von Jos Pijnappel, unterstützt von Romy Monteiro, Esther Pierweijer und dem ZO! Gospel Choir, spielt Lieder aus dem Krieg bis jetzt. Lieder über die Freiheit, die jeder mitsingen kann.

Musikalisches Fest für die ganze Familie
In diesem Jubiläumsjahr landet das frei zugängliche Freedom Festival im wunderschönen Volkspark. Nach dem Zünden des Freiheitsfeuers um 12:00 Uhr beginnt das Kinderprogramm mit verschiedenen Workshops, Aktivitäten und Unterhaltungsangeboten für Kinder von 4 bis 12 Jahren. Jos Pijnappel und verschiedene Künstler führen mit dem Freedom Concert von 19.30 bis 21.30 Uhr eine musikalische Zeitreise durch, mit Liedern vom Krieg bis zur Gegenwart, die sich mit Freiheit befassen. Die Texte werden auf einem großen LED-Bildschirm angezeigt, also singen Sie mit!

Line up Freedom Konzert
Die Songs werden heute Abend von bekannten niederländischen Künstlern gesungen, die sich in großen Musicals, Opern und Showproduktionen einen Namen gemacht haben. Das Line-up besteht aus: Romy Monteiro, Esther Pierweijer, dem ZO! Gospel Choir, MuSiS und Herman Beumers.
2014 nahm Romy Monteiro an der Talentshow The Voice of Holland teil. Romy wurde der niederländischen Öffentlichkeit durch ihre Hauptrolle im Musical The Bodyguard bekannt. Die Mezzosopranistin Esther Pierweijer sang Opern- und Musikrollen im In- und Ausland sowie in verschiedenen Showproduktionen wie Musicals in Concert und Musicals in Ahoy.

SO! Der Gospel Choir besteht aus dem besten Gesangstalent, das die Niederlande zu bieten haben. Der Chor wurde 2010 im Amsterdamer Bijlmermeer gegründet und hat sich seitdem zum besten und gefragtesten Chor der Niederlande entwickelt. MuSiS ist eine spezielle Kombination aus dreimal zwei Schwestern, die zusammen großartig klingen. Mit ihrem begeisterten Auftritt haben sie vielen Aufführungen eine besondere Farbe verliehen, wie zum Beispiel Die Weihnachtsnacht im Wilminktheater. Herman Beumers aus Enschede ist seit Jahren der Frontmann der PPM-Band. Er ist nicht nur Sänger, sondern spielt auch Saxophon, Klavier, Gitarre und Banjo.

Auf der Website enschedeviertvrijheid.nl finden Sie die Aktivitäten von 75 Jahren Vrijheid Enschede.