Nadruk op lobby voor de grensregio

De EUREGIO-raad is op vrijdag 1 december in Rijssen-Holten bijeengekomen. De Nederlandse en Duitse raadsleden vergaderen driemaal per jaar over gemeenschappelijke grensoverschrijdende vraagstukken.
Als MBO-studenten hun einddiploma’s ook in de buurtaal ontvangen, dan geeft dit een signaal af en helpt dit bij de sollicitatie aan de andere kant van de grens. Het EUREGIO-secretariaat informeerde de EUREGIO-raad over het lobbywerk voor tweetalige einddiploma’s en over gesprekken met ROC ’s en Berufskollegs, om hen hiervoor te winnen.
Net als voorheen adviseerde de EUREGIO-raad over nieuwe INTERREG-projecten, waaronder het project “Bereikbaarheid via de lucht”, dat de bereikbaarheid van het EUREGIO-gebied via de lucht moet onderzoeken.

Nieuwe directeur-bestuurder bevestigd
De EUREGIO-raad heeft in de vergadering de benoeming van Christoph Almering als nieuwe directeur-bestuurder bevestigd. Christoph Almering is sinds 10 november directeur-bestuurder van de EUREGIO.

Nieuwe grensoverschrijdende kleine projecten
De EUREGIO-raad heeft tijdens de vergadering adviezen voor meerdere nieuwe kleine projecten uitgesproken, zoals het muzikale “Jenkins-project”, een “QuickScan van de spoorverbinding Dortmund-Enschede” en “Crossfire”, een haalbaarheidsstudie betreffende een grensoverschrijdende brandweerlocatie.

Brief aan regeringen
Het feit dat de EUREGIO samen met de MONT-steden (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente) brieven aan Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, en de Nederlandse regering stuurt, werd goed onthaald door de EUREGIO-raad. Dat de regeringen weer meer aandacht schenken aan de Nederlands-Duitse samenwerking, wordt in de brieven nadrukkelijk gewaardeerd. Met de verwijzing naar de nauwe en vertrouwensvolle samenwerking hier in de regio biedt het EUREGIO-gebied zich aan voor innovatieve pilotprojecten voor de grensoverschrijdende integratie. Vergelijkbare brieven zullen na de formatie aan de nieuwe Bondsregering en de nieuwe regering van de deelstaat Nedersaksen verstuurd worden.