De EUREGIO-Raad komt op vrijdag 30 november in Warendorf bijeen.

Op de agenda van de vergadering van de EUREGIO-Raad staat het thema ‘bereikbaarheid’ centraal met de projecten “EUREGIO Bereikbaarheid Vanuit de Lucht” en “Urban Air Mobility”.

Op het gebied van INTERREG-projecten zal de EUREGIO-Raad de grensoverschrijdende projecten “Leonardo da Vinci Innovatie”, “UNESCO Geopark Cooperation” en “Grenzeloze Toeristische Innovatie 2” bespreken.

Wat betreft de intensieve samenwerkingsprojecten staan besluiten over de voortzetting van de EUREGIO-scholierenseminars en de buurtbus Nordhorn-Denekamp op de agenda.


Der EUREGIO-Rat tagt am Freitag, den 30. November in Warendorf.

Auf der Tagesordnung der EUREGIO-Ratssitzung nimmt das Thema Erreichbarkeit einen wichtigen Stellenwert ein mit den Projekten „EUREGIO Erreichbarkeit aus der Luft“ und „Urban Air Mobility“.

Im Bereich der INTERREG-Projekte berät der EUREGIO-Rat in seiner Sitzung über die grenzübergreifenden Projekte „Leonardo da Vinci Innovation“, „UNESCO Geopark Cooperation“ sowie „Grenzenlose Touristische Innovation 2“.

Bei den intensiven Zusammenarbeitsprojekten stehen Beschlüsse über die Fortsetzung der Euregio Schülerseminare und des Bürgerbusses Nordhorn-Denekamp an.